aaa

Dejavnost podjetja Pelicon d.o.o.

Podjetje Pelicon d.o.o. je bilo ustanovljeno 9. 6. 1998  v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in             Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Vpis ustanovitve subjekta v Sodni register okrožnega sodišča v Novi Gorici je bil 22. 6. 1998. 

Osnovna dejavnost družbe je nabava in prodaja živih živali ter mesa in mesnih izdelkov na debelo.

 V začetku je bila glavna dejavnost podjetja prodaja mesa v mesnici v centru Nove Gorice. Le-ta je izredno uspešno poslovala, saj so bile stranke deležne prijazne postrežbe, izredno konkurenčnih cen ter                         zelo kvalitetnega mesa in mesnih izdelkov.

Leta 2000 je sledila sprememba poslovne strategije podjetja in od takrat nadaljujemo kot pretežno storitveno podjetje, ki vrši odkup in prodajo govejih živali za zakol ali za dopitanje. Največ odpreme se izvaja v sosednjo   Italijo in Avstrijo, kjer je podjetje z leti razvilo veliko dobrih in trdnih poslovnih stikov. Poleg sodelovanja s podjetji   iz držav EU, podjetje Pelicon d.o.o. preko Luke Koper živino izvaža tudi v države Bližnjega vzhoda.

Obenem podjetje Pelicon d.o.o. nudi dobavo kvalitetne in zdrave živine za nadaljnjo rejo po dobrih tržnih cenah. Teličke in bikce mesnih pasem za dopitanje dobavlja iz celotne Evropske unije (Poljska, Baltske države, Irska, Madžarska, Češka, Slovaška, Bolgarija, Italija in Francija), posluje pa tudi z ostalimi državami članicami ter občasno izvaža tudi izven EU (Turčija, BiH, Libanon, itd.).  

Podjetje Pelicon d.o.o. se ukvarja tudi z izvozom in uvozom svežega in zamrznjenega govejega mesa.                    Na tem področju največ deluje na območju Italije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine.

Leta 2011 je podjetje začelo opravljati zakol krav in bikov v Sloveniji ter tako povrnilo slovenskim rejcem      zaupanje v domače storitve.

Družba Pelicon d.o.o. je leta 2011 še razširila poslovanje z uhlevljanjem svoje živine za nadaljnjo rejo. Tako        ima povprečno v reji od 300 do 500 bikcev in teličk pasem Charolais, Limousin in križancev mesnih pasem.

 

V podjetju Pelicon d.o.o. gremo v korak s časom, našim strankam pa zagotavljamo najvišjo raven storitev, dobre odnose in odlične cene.